Nuôi cấy đông trùng hạ thảo từ kén tằm bán giá 100 triệu đồng/kg

Video
Cơ sở nuôi đông trùng hạ thảo tại TP Đà Lạt rộng 300 m2, mỗi ngày sản xuất được 2 kg thành phẩm khô, bán giá 100 triệu đồng/kg.