DMCA.com Protection Status

Nuôi hàu Thái Bình Dương thu gần 2 tỷ đồng mỗi năm

Video
Ông Nguyễn Văn Nhất, 51 tuổi, dùng vỏ hàu truyền thống làm giá thể nuôi hàu Thái Bình Dương ở cửa biển, thu hoạch mỗi năm 200 tấn.