Nuôi ruồi lính đen kiếm gần nửa tỷ mỗi năm

Video
Trang trại rộng hơn 2 ha của anh Nguyễn Thái Phong, 26 tuổi huyện Nhơn Trạch nuôi ruồi lính đen lấy trứng và nhộng, thu về mỗi năm gần nửa tỷ đồng.