Nứt núi tại Thái Nguyên, 14 hộ dân sống trong sợ hãi

Video
Gần 10 vết nứt xuất hiện trên núi, sát tỉnh lộ 270 đoạn qua huyện Đại Từ khiến 14 hộ dân sống bên dưới lo lắng.