Ở đất nước này, xả rác, tiểu bậy bị phạt 16 triệu đồng

Video
Theo luật pháp Singapore, hành vi xả rác và tiểu bậy sẽ bị phạt 1.000 đô la Sing (khoảng 16 triệu đồng), nếu tái phạm sẽ bị phạt 2.000 - 5.000 đô la Sing và phải lao động công ích nhiều giờ liền.

VIDEO MỚI NHẤT