Ô nhiễm môi trường do tràn bể thải sinh học

Video
PHÚ THỌNước hồ Ngà 2 (huyện Cẩm Khê) đen kịt, bốc mùi hôi thối, cá chết hàng loạt do tràn bể thải sinh học của công ty gia cầm tiếp giáp.