Obama tập dượt phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng

Video
Người dẫn chương trình Stephen Colbert tập dượt cho ông Obama đi phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017. Cuộc nói chuyện cũng nhắc đến bà Clinton và ông Trump.
Xem thêm