Ong chích độc liên hoàn, chuột giãy giụa rồi đau đớn hấp hối

Video
Không hiểu chuột đã đắc tội gì mà ong bắp cày lao vào ác chiến, tung những cú chích kịch độc khiến đối thủ to lớn giãy giụa đau đớn một hồi rồi nằm co quắp hấp hối.