Ông chồng lục tuần được vợ cho cưới thêm cô gái tuổi teen

Video
Ông Thom Miller ở bang Ohio (Mỹ) đã có người vợ Belinda nhưng vừa mới cưới thêm cô vợ tuổi teen Reba nữa. Mỗi người vợ sẽ có 3 đêm trong tuần ngủ cùng chồng và ai cũng thoải mái.