Ông Đoàn Ngọc Hải viết gì trong đơn xin từ chức?

Video
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, vừa nộp đơn xin từ chức.