Ông Đoàn Ngọc Hải viết gì trong đơn xin từ chức?

Video
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, vừa nộp đơn xin từ chức.

VIDEO MỚI NHẤT