Ông lão huấn luyện chú chó Bắc cực kéo xe ở Bình Dương

Video
Sau hai năm được huấn luyện, chú chó Alaska của ông Nguyễn Văn Dũng đã kéo xe đi đúng làn, dừng chờ đèn đỏ, không chạy ngược chiều...