'Ông lợn' được ăn hoa quả, ngủ trong màn để phục vụ lễ hội

Video
'Ông lợn' tại La Phù (Hà Nội) là loại lợn trắng, chân dài được nuôi từ lúc 30 kg đến khi đạt 240 kg để phục vụ lễ hội.
Xem thêm