Ông Tây phục dựng toa xe lửa thành quán cà phê

Video
Toa xe lửa hơn 100 năm tuổi được ông King Kovach mua về từ Bình Dương, sau đó chuyển lên Đà Lạt làm quán cà phê.