Ông Trầm Bê cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ như thế nào?

Video
Ông Trầm Bê được cho là có chủ trương "giải ngân trước bổ sung chứng từ sau", giúp ông Danh rút được gần 1.800 tỷ đồng.

VIDEO MỚI NHẤT