Ôtô trượt dốc trên đường tuyết

Video
Cả 4 bánh của chiếc Honda CR-V đều không quay nhưng xe cứ thế trượt xuống đoạn dốc trơn trượt vì tuyết phủ. May mắn là xe trượt rất từ từ nên chiếc taxi phía sau đủ thời gian tẩu thoát
Xem thêm