Pakistan tổ chức lễ hội cá sấu

Video
Lễ hội cá sấu Sheedi Mela là sự kiện tâm linh quan trọng nhất trong văn hóa của cộng đồng người Sheedi ở Pakistan.