Pha đánh lái thoát chết thần kỳ của tài xế container

Video
Chiếc xe bị thổi nghiêng trong bão, tưởng như đã đổ nhưng nhờ tài nghệ đánh lái tuyệt vời của tài xế, chiếc xe thoát nạn thần kỳ.