Phá nổ ATM để ăn trộm nhưng chọn nhầm cây hết tiền

Video
Tên trộm dùng bong bóng bơm xăng vào trạm ATM rồi cho nổ tung, nhằm lấy cắp tiền mặt. Tuy nhiên, chiếc máy ATM đã bị ngưng hoạt động vào vài ngày trước.