Pháo phản lực tầm xa PHL-03 của Trung Quốc bắn đạn thật

Video
Pháo phản lực tầm xa PHL-03 của Trung Quốc bắn đạn thật