Pháo tự hành 2S7 Pion và pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa

Video
Pháo tự hành 2S7 Pion và pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa

VIDEO MỚI NHẤT