Pháo tự hành 2S7 Pion và pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa

Video
Pháo tự hành 2S7 Pion và pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa