Pháp, Đức tung video chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới

Video
Dòng tiêm kích mới của châu Âu được cho là tập trung chủ yếu vào tính năng tàng hình và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại.