4 người liên quan đến thi thể trong bêtông nhiều lần định rời khách sạn

Pháp luật
Nhân viên khách sạn ở Bình Dương cho biết bốn phụ nữ thuê phòng nhiều lần chất đồ lên xe rồi lại bỏ xuống trước khi bị bắt rạng sáng 18/5.

VIDEO MỚI NHẤT