Ai đã đặt phòng resort cho nhóm nghi can giết người bỏ xác vào bê tông?

Pháp luật
Sổ theo dõi lưu trú của resort ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng, sau đó Lê Ngọc Phương Thảo (Tiền Giang) đăng ký lưu trú.
Xem thêm