Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt

Pháp luật
Đang trao đổi về hướng xử lý vết thương, người nhà bệnh nhi bất ngờ đứng dậy, đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ.
Xem thêm