Bảo vệ chống trả kẻ có súng tại ngân hàng:'Tôi không sợ nhưng nghĩ mình may mắn'

Pháp luật
"Tôi không sợ, chỉ nghĩ rằng phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu để hắn đi vào bên trong phòng giao dịch thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra", bảo vệ ngân hàng ở Thanh Hóa kể.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT