Bắt 3 'nữ quái' gạ khách massage kích dục để trộm tiền

Pháp luật
Với thủ đoạn gợi ý khách vào hớt tóc và massage kích dục, lợi dụng sơ hở của khách, Thu, Linh và Thủy phối hợp trộm cắp tài sản.