Bên trong 'địa ngục' Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ

Pháp luật
Dù là lớp học nhưng bên trong trường Mầm Xanh lại thiếu khá nhiều thiết bị hỗ trợ cho công việc giảng dạy. Cơ sở vật chất và nơi ăn ở của trẻ cũng không được đảm bảo.
Xem thêm