Cấm công an đeo kính đen, tay đút túi quần khi làm nhiệm vụ

Pháp luật
Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, trong đó nghiêm cấm công an đeo kính đen, đút tay túi quần khi làm nhiệm vụ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT