Camera ghi cảnh tên trộm vờ bấm chuông rồi phá khoá cửa

Pháp luật
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm nhiều lần bấm chuông căn hộ nhưng khi phát hiện không có ai ở nhà, hắn liền phá khoá cửa để vào bên trong trộm đồ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT