Clip vặt trộm IC xe máy nhanh như chớp

Pháp luật
Lợi dụng lúc chủ nhà sơ xuất để xe ở ngoài ngõ vắng, nam thanh niên nhanh chóng cạy vỏ chiếc xe máy Honda Lead lấy IC bên trong và tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc diễn ra trong vòng 30 giây.