CSGT có được dùng súng AK chặn chiếc ô tô Chevrolet Camaro?

Pháp luật
Luật sư cho rằng CSGT chỉ dùng vũ khí quân dụng để ngăn chặn người vi phạm lái xe bất tuân hiệu lệnh khi không còn biện pháp nào khác.
Xem thêm