Cựu tướng Vĩnh đề nghị không công bố bản án trên cổng thông tin tòa án

Pháp luật
Chủ tọa phiên toà cho biết bản án có thể được công bố lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tối cao nếu tất cả các bị cáo đồng ý. Ông Phan Văn Vĩnh đề nghị không công bố và được chủ tọa đồng ý.
Xem thêm