Đêm tuần tra của nữ cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội

Pháp luật
Thượng sĩ Quỳnh là một trong 6 nữ chiến sĩ của tiểu đoàn đặc nhiệm Hà Nội vẫn thường cùng các đồng nghiệp nam tuần tra xuyên đêm.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT