Dùng súng nhựa khống chế tài xế taxi, cướp tài sản

Pháp luật
Phúc mua súng nhựa ở tiệm tạp hóa với giá 20.000 đồng, sau đó đón taxi chạy đến quãng đường vắng, khống chế tài xế rồi cướp tài sản.
Xem thêm