Hai nhân viên bán xăng bị khách đánh nhập viện

Pháp luật
Cho rằng bị bơm thiếu xăng, Hưng dùng cốc thủy tinh, ấm trà đập vào đầu hai nhân viên tại cây xăng ở Quảng Ninh.
Xem thêm