Hướng dẫn bắt trộm thế nào để an toàn, đúng luật?

Pháp luật
Không hiếm trường hợp gia chủ chống lại kẻ trộm và phải hầu tòa. Việc bảo vệ tài sản là cần thiết, nhưng phải bắt trộm ra sao để không đi quá giới hạn pháp luật?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT