Lời khai của hai nghi phạm đâm người truy bắt ở Sài Gòn

Pháp luật
Danh và Nghĩa khai rủ nhau đi Bình Dương chơi nhưng đi được nửa đường thấy xa quá nên quay trở về. thì thấy thanh niên ngồi sau xe máy cầm điện thoại liền rủ nhau cướp để lấy xài.
Xem thêm