Lóng Luông - đại bản doanh của các trùm ma túy

Pháp luật
Đi thành từng tốp, có vũ trang, chủ yếu hoạt động về đêm… là cách mà tội phạm thường sử dụng khi đưa ma túy từ biên giới vào Vân Hồ, Sơn La.
Xem thêm