Một thanh niên bị đánh hội đồng khi đang trộm điện thoại

Pháp luật
Nam thanh niên định thò tay trộm điện thoại trong cửa hàng nhưng bị phát hiện, một số người đàn ông lập tức xông vào dùng gậy gộc, ghế nhựa đánh anh ta một trận lên bờ xuống ruộng.

VIDEO MỚI NHẤT