DMCA.com Protection Status

Mục kích 30 giây tấn công tiệm vàng của hai tên cướp

Pháp luật
Camera ghi nhận trong 30 giây, hai tên cướp dùng súng bắn chủ tiệm vàng Thông Phương rồi phá tủ kính lấy đi 7-8 lượng vàng.