Ngã sấp mặt trên đường chạy trốn, tên cướp giật vẫn tẩu thoát

Pháp luật
Sau khi áp sát giật dây chuyền của cô gái, tên cướp buộc phải phanh gấp tránh người sang đường, ngã sõng soài nhưng nhanh chóng vùng dậy tẩu thoát trót lọt.
Xem thêm