Ngọc ‘Miu’ và nhiều bị cáo khóc khi nghe mức án đề nghị

Pháp luật
Ngọc 'Miu', Nguyễn Thu Huyền, Lê Hương Giang bật khóc khi nghe Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm luận tội.