Ngọc 'Miu' xin khoan hồng để sớm về với con

Pháp luật
Nói lời sau cùng tại tòa vào chiều 9/5, Ngọc "Miu" xin được pháp luật khoan hồng.