Nguyên cục trưởng C50 đối chất gay gắt với Nguyễn Văn Dương

Pháp luật
Nguyên cục trưởng C50 phủ nhận việc mình đồng ý cho Cty CNC là cty bình phong, cho treo biển tên của mình tại trụ sở số 10 Hồ Giám. Vì vậy, chủ tọa yêu cầu Nguyễn Văn Dương lên đối chất.
Xem thêm