Nhận hơn 2,5 tỷ đồng để vận chuyển 15 kg ma túy

Pháp luật
Mùa được trả công 120.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) để từ Lào mang balô ma tuý vượt biên sang Việt Nam.
Xem thêm