DMCA.com Protection Status

Ông Nguyễn Bắc Son hứa sớm trả lại 3 triệu USD nhận hối lộ

Pháp luật
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng truy tố mình về các tội liên quan vi phạm sử dụng vốn đầu tư và hối lộ là rất đúng người, đúng tội. Bị cáo này cho biết đã gặp gia đình để bàn bạc, sớm nộp 3 triệu USD bất chính.
Xem thêm