DMCA.com Protection Status

Ông Nguyễn Bắc Son khẳng định đã xin ý kiến nhiều nơi khi mua AVG

Pháp luật
Cựu bộ trưởng xin tòa cho gặp gia đình để vận động họ khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định đã xin ý kiến nhiều nơi trước khi cho Mobifone mua cổ phần của AVG.
Xem thêm