Sẽ xem xét quy định cho xe ưu tiên đi ngược chiều trên cao tốc

Pháp luật
Quy định xe ưu tiên được đi ngược chiều trên cao tốc sẽ được đưa ra lấy ý kiến trong quá trình sửa đổi Luật Giao thông đường bộ.
Xem thêm