Sư trụ trì quật ngã tên trộm tiền công đức trong chùa

Pháp luật
Xoay camera sang hướng khác, nhóm trộm dùng hai cây thước dính keo hai mặt khoèo tiền trong hòm công đức thì bị sư trụ trì phát hiện.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT