Thanh niên vái lạy trước khi trộm tiền công đức trong chùa

Pháp luật
Nam thanh niên vái lạy, sau đó loay hoay trộm tiền trong hòm công đức của nhà chùa, bị camera an ninh ghi lại.